Website disclaimer + Privacy
Deze website is eigendom van Parket Exclusief B.V.
Contactgegevens:
Leegstraat 35 6645 BB WINSSEN
0031 487 524814
info@parket-exclusief.nl
Kamer van koophandel nummer: 66578582
Door de toegang tot en het gebruik van de website verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met
de volgende algemene voorwaarden:
Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of
bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren
toe aan Parket Exclusief B.V. of rechthoudende derden.
Beperking van aansprakelijkheid
De informative op de website is van algemene aard. De informative is niet aangepast aan
personoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk,
profesioneel of juridisch advise aan de Gebruiker worden beschouwd.
Parket Exclusief B.V. levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informative
volledig juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen
onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte
informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site
onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om
dit zo snel mogelijk recht te zetten.

Parket Exclusief B.V. kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of
onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.
Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt
gesteld, kan u de beheerder van de site contactieren.
De inhoud van de site (links inbegrepen) kan te allen tijde zonder aankondiging of
kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. Parket Exclusief B.V. geeft geen
garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk
gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website
of voor enige vorm van schade, rechtstreekse of onrechtstreekse, die zou voortvloeien uit de
toegang tot of het gebruik van de website.

Parket Exclusief B.V. kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte,
bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het
gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met
inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van
programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur
of andere van de Gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar
onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s
impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.
Houtbedrijf Kerkhofs verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of
over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk worden
gehouden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade
door het gebruik ervan.
Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
Het Nederlands recht is van toepassing op deze site.
Privacybeleid

Parket Exclusief B.V. hecht belang aan uw privacy.
Parket Exclusief B.V. verwerkt persoonsgegevens overeenkomstig deze privacyverklaring.
Voor verdere informatie, vragen of opmerkingen omtrent ons privacy beleid, kunt u terecht
op info@parket-exclusief.nl
Parket Exclusief B.V. verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klantenen
orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie,
opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en
gepersonaliseerde reclame).
Persoonsgegevens worden verwerkt op basis van artikel 6.1 : toestemming, noodzakelijk
voor de uitvoering van een overeenkomst of noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke
verplichting, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1 :
toestemming, heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te
trekken.
De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de
termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het
gebied van boekhouding).
De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten)
verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan
laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende
persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 € of (f) ,met inbegrip van profilering op basis van
die bepalingen.
Bovendien heeft de klant het recht om een kopie van zijn persoonsgegevens te bekomen.
Hiervoor kan hij een email verzenden naar volgend e-mail adres: info@parket-exclusief.nl
De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn
persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

 

Gebruik van cookies
Tijdens een bezoek aan de site kunnen cookies op de harde schijf van uw computer geplaatst
worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser
van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website
raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie
kan slechts een machine identificeren.
‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf
en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren.
‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van
derden. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit
kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze
policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.
U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u
een waarschuwing ontvangt wanneer en cookie geinstalleerd wordt of dat de cookies nadien
van uw harde schijf worden verwijderd. Dit kan u doen via instellingen van uw browser. Hou
er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen
verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.
Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.
Google analytics
Deze website maakt gebruik van Google analytics, een webanalyse-service die wordt
aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de
website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie
gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP adres)
wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten.
Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over
de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie
aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze
derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP adres niet combineren
met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren
door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op
dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door
gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de
informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

 

 

© Parket Exclusief - Algemene voorwaarden